Η προηγμένη θερμική απόδοση ενός σπιτιού της Ecotek.

Τα γενικά πρότυπα της μόνωσης

Γενικά

Το σύστημα κατασκευής Kingspan TEK προσφέρει άριστη θερμική απόδοση, ενώ μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα θερμικά ελαττώματα. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλά κόστα συντήρησης και μοναδική ποιότητα για τον χρόνο ζωής του κτιρίου.

Ο πυρήνας 110μμ από σκληρή ουρεθάνη με κέλυφος από OSB 3 δημιουργούν μία ασυναγώνιστη μονωτική απόδοση.

Τοιχοποιία

Οι ολοκληρωμένοι τοίχοι παρέχουν εύκολα ιδιαίτερα χαμηλές αξίες U που μπορεί να φτάσουν και μέρι 0.2 W/m²K. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, η τρέχουσα τιμή U για την τοιχοποιία κατοικιών που απαιτείται από τα Κυπριακά Πρότυπα / Κανονισμούς είναι 0.85 W/m²K. Αναμένεται πως το συγκεκριμένο πρότυπο θα αυξάνεται σταδιακά εντός των επόμενων χρόνων βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας, καθώς έχει εισαχθεί μόλις πρόσφατα και παραμένει ακόμα αβέβαιο πότε θα τροποποιηθεί.

Στέγες

Καθώς οι στέγες κατασκευάζονται και αυτές με πανέλα SIP, επιτυγχάνουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα μόνωσης και εκεί, με τιμή που αγγίζει το 0.2 W/m²K.

Και πάλι, για να γίνει η τιμή κατανοητή, τα Κυπριακά Πρότυπα / Κανονισμοί ορίζουν επί του παρόντος για τις στέγες κατοικιών με μόνωση στην κορυφή της στέγης (κατασκευές με σοφίτα) τιμή U 0.75 W/m²K.

Φαίνεται λοιπόν καθαρά πως το σύστημα Kingspan TEK μπορεί να υπερβεί αυτές τις απαιτήσεις.

energy bar chart

Είναι φανερό πως η τεχνολογία Kingspan TEK φέρνει τα Κατασκευαστικά Πρότυπα του μέλλοντος στο σπίτι σας σήμερα.

Αυτές οι μοναδικές τιμές μόνωσης μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης και ψύξης καθώς και να βελτιώσουν την συνολική απόδοση του κτιρίου σε μεγάλο βαθμό.

Θερμογέφυρες – ένα σπίτι της Ecotek σε σύγκριση με ένα σπίτι με κανονικό ξύλινο σκελετό.

Σπίτι της Ecotek

Αυτή η εικόνα που λήφθηκε με μια κάμερα θερμικής απεικόνισης δείχνει ότι το επίπεδο της μόνωσης είναι σταθερό, δηλαδή δεν υπάρχουν υλικά, όπως μεταλλικές κολώνες, οι οποίες μπορούν να μεταδίδουν θερμότητα μέσω των τοιχωμάτων.

Αυτό παρέχει σημαντικά βελτιωμένη θερμική αξιοπιστία σε σύγκριση με άλλες πιο παραδοσιακές μορφές της κατασκευής.

Οι μόνοι θερμογέφυρες είναι γύρω από τα ανοίγματα, όπου τα ξύλα τοποθετημένα σε κανάλια στη μόνωση των SIPs. Αυτά τα ξύλα που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των πλαισίων θυρών και παραθύρων. Παρομοίως, 110 x 110 mm ξύλα χρησιμοποιούνται μερικές φορές για στις συνδέσεις μεταξύ των πάνελ για διαρθρωτικούς λόγους.

Αυτό ισοδυναμεί με το 4% της ξυλείας για μια τυπική οικιακή τοιχοποιίας (αντί για 15-30% με ένα παραδοσιακό τοίχο ξύλινο σκελετό) και 1% της ξυλείας γεφύρωσης για μια τυπική οικιακή στέγη κτιρίου (6% σε μια τυπική οικιακή στέγη με μόνωση μεταξύ των δοκών ή δοκούς).

thermal image showing ecotek house with no cold bridges
thermal image showng timber frame house with pronounced thermal bridges
Θερφογέφυρες σε σπίτια με τη συνήθη ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών.

Σε αυτή την εικόνα, η οποία λήφθηκε από ένα σπίτι χτισμένο σε ξύλινο σκελετό μπορείτε να δείτε καθαρά τα ορθοστάτες σε σύγκριση με τα πάνελ της μόνωσης ενδιάμεσα. Εκτός εάν το υλικό που χρησιμοποιείται για την μόνωση είναι πολύ υψηλή, επηρεάζεται η συνολική απόδοση του τοίχου.

Με σπίτια με μεταλλικές κατασκευές, το αποτέλεσμα αυτό είναι χειρότερο, με οι μεταλλικές ορθοστάτες που λειτουργούν ως θερμικές γέφυρες, μεταφέροντας θερμότητα γύρω από την μόνωση, που τα καθιστά αναποτελεσματική. Έτσι, σε μια ζεστή μέρα, οι μεταλλικές ορθοστάτες που θα θερμανθούν, που θα λειτουργούν ως ένα γιγαντιαίο καλοριφέρ το οποίο με τη σειρά του θερμαίνει το δωμάτιο. Το χειμώνα, ο θερμότερος αέρας του δωματίου θερμαίνει τα ορθοστάτες, που μεταφέρουν την εσωτερική ζεστασιά μέσα από τον τοίχο, πάλι καθιστώντας την μόνωση τοίχων άχρηστο.

Το σύστημα δόμησης της Kingspan TEK δεν υπόκειται σε

  • η χαλάρωση της μόνωσης
  • υγρή μόνωση λόγω της έκθεσης στο εργοτάξιο που θα μειώσει τη θερμική απόδοση
  • τα διάκενα και κοιλότητες στη συνολική μόνωση που έχει μείνει από κακοτεχνίες.

Η στεγανότητα του σπιτιού της Ecotek.

Το σύστημα κατασκευής Kingspan TEK είναι ιδανικό για την κατασκευή κτιρίων με αεροστεγανές περίβλημα. Το σύστημα ένωσης εξοχών και εσοχών του Kingspan TEK δεν αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα που συναντούμε στις κοινές τεχνικές κατασκευής:

  • διαπερατότητα αέρα από πρίζες, διακόπτες κλπ. που δεν έχουν σφραγιστεί καλά σε ξύλινους τοίχους,
  • διαπερατότητα αέρα σε ζώνες δαπέδων τοιχοποιίας υγρής δόμησης μέσω διπλών τοίχων με ενδιάμεσο στρώμα αέρος,
  • διαπερατότητα αέρα κάτω από σοβατεπί και μέσω πρίζων ή διακόπτων που δεν έχουν σφραγιστεί καλά σε
  • τοιχοποιία ξηρής δόμησης μέσω διπλών τοίχων με ενδιάμεσο στρώμα αέρος,\
  • διαπερατότητα αέρα μέσω παραθύρων στέγης που δεν έχουν σφρατιστεί καλά και φωτιστικά οροφής του πάνω ορόφου.

Το Kingspan TEK Building System επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα με ρυθμό κυκλοφορίας του αέρα 0.08 την ώρα (περίπου 1 m³/hr/m² ).
Επί της παρούσης δεν υπάρχει κανένα πρότυπο που να καθορίζει τις απαιτήσεις για την αεροσταγανότητα από τα Κυπριακά Πρότυπα / Κανονισμούς. Για σκοπούς σύγκρισης, η τιμή 3 m³/hr/m² αποτελεί το καλύτερο ποσοστό διαπερατότητας αέρα που ορίζεται για τις κατοικίας στις ισχύουσες διαβουλεύσεις για τις αλλαγές στους Κανονισμούς Κατασκευών, ενώ αυτή η τιμή έχει καθοριστεί για το 20013/14 στην Αγγλία και την Ουαλλία.

diagram cutting through house showing construction and services

Θέρμανσης και ψύξης σε ένα σπίτι της Ecotek

Με το σύστημα κατασκευής Kingspan TEK μπορείτε να κατασκευάσετε ένα κτίριο το οποίο δεν απαιτεί θέρμανση. Η θερμότητα η οποία χάνεται από το κτίριο μέσω του κέλυφους του κτιρίου ή μέσω της αδιαπερατότητας του αέρα αναπληρώνεται και με το παραπάνω από το συμπληρωματικό κέρδος και τη λειτουργία του συστήματος αναπλήρωσης θερμόττηας σε σχέση με τον μηχανικό αερισμό. Η προσθήκη ελέγχου υγρασίας στο σύστημα μηχανικού αερισμού μπορεί να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον όπου τα ακάρεα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό για όσους πάσχουν από άσθμα.

Υγρασία

Δεν υπάρχει κίνδυνος υγρασίας για την τοιχοποιία και τις στέγες που έχουν σχεδιαστεί ορθά και κατασκευαστεί με το σύστημα κατασκευής Kingspan TEK.

Με το προηγμένο σύστημα ΤΕΚ, η Ecotek παρέχει σούπερ μονωμένα σπίτια που σας δίνουν την άνεση με το κόστος της ενέργειας, που είναι ένα κλάσμα από αυτά στα συμβατικά σπίτια.