Λήψεις αρχείου και συνδέσεις

Ο κωδικός για βιώσιμα σπίτια

Kingspan TEK Building System – Πρότυπες Λεπτομέρειες μέρος 1

Kingspan TEK Building System – Πρότυπες Λεπτομέρειες μέρος 2

Kingspan TEK Building System – οδηγίες των προδιαγραφών

TEK Οδηγίες Κατασκευής Μέρος Α

TEK Οδηγίες Κατασκευής Μέρος B

TEK Οδηγίες Κατασκευής Μέρος C

Πιστοποιητικό BBA

Ιρλανδικό Πιστοποιητικό Προϊόν Κτιρίων (IAB)

Γερμανικό Πιστοποιητικό Zulasung

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Πιστοποιητικό Ακουστικής

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες
για περαιτέρω μελέτη